Šopa gallery

Malvina Antal – Patterned Appearances

Malvina Antal – Patterned Appearances

Ľudské telo je komplexný systém vzorov so zložitou, ale usporiadanou činnosťou. Tento obrovský opakujúci sa vzor je kódom pre evolúciu, závisí na čase a priestore, ktoré plynú a neustále sa menia. Tento ohraničený cyklus charakterizuje existenciu vesmíru a taktiež našu existenciu. Názov výstavy “Patterned Appearances” metaforicky naznačuje spôsob, ako Malvina Antal uvažuje o živote a jeho etapách.