Východoslovenské múzeum

„Rákóczi expres” – týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach

„Rákóczi expres” – týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach

Generálny konzulát Maďarska v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi – medzi nimi Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom, a Východoslovenským múzeom v Košiciach – v dňoch 23. až 29. októbra 2015 uskutoční sériu podujatí pod názvom „Rákóczi expres”– týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach.

Čože je to šesťdesiatka?

Čože je to šesťdesiatka?

Spomienková výstava, ktorej vernisáž sa uskutoční vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Námestí Maratónu mieru 2 vo štvrtok 8. októbra 2015 o 15:00 hod., dokumentuje prostredníctvom dobových dokumentov, publikačnej činnosti, fotografií a zbierok 60 rokov činnosti Prírodovedného odboru ako organizačnej zložky Východoslovenského múzea v Košiciach.